Isi kandungan:

Telah terbeban bermakna?
Telah terbeban bermakna?
Anonim

mempunyai atau membekalkan terlalu banyak sesuatu: Pasaran sudah terlebih sarat dengan majalah kereta - mengapa sesiapa mahu menghasilkan majalah lain? Perbendaharaan Kata SMART: perkataan dan frasa yang berkaitan. Terlalu banyak dan tidak perlu .

Apakah maksudnya apabila sesuatu terlampau muatan?

: untuk memuatkan (sesuatu atau seseorang) secara berlebihan: seperti. a: untuk meletakkan beban yang terlalu besar pada atau dalam (sesuatu) melebihkan beban kapal terlebih muatan mesin basuh Melebihi treler menimbulkan risiko keselamatan. …

Adakah terlebih muatan kata sifat?

LEBIHAN (kata sifat) takrif dan sinonim | Kamus Macmillan.

Apakah maksud terlebih beban dengan kerja?

Definisi. Beban kerja berlaku apabila tuntutan pekerjaan melebihi keupayaan individu untuk menanganinya; i. e. melebihi masa dan sumber yang ada. Beban kerja yang berlebihan mewakili berat masa, pengorbanan masa dan rasa kecewa dengan ketidakupayaan untuk menyelesaikan tugas dalam masa yang diberikan .

Apakah jawapan yang berlebihan dalam satu ayat?

Jawapan lengkap: MELEBIHAN litar elektrik bermakna apabila arus mengalir dalam litar ia menjadi lebih daripada kapasiti komponen dalam litar untuk menahan arus. Apabila arus terlalu banyak mengalir, beban elektrik berlaku melalui wayar elektrik .

16 Java OVERLOADING vs OVERRIDING. Object Oriented Java tutorial

16 Java OVERLOADING vs OVERRIDING. Object Oriented Java tutorial
16 Java OVERLOADING vs OVERRIDING. Object Oriented Java tutorial

Disyorkan: