Isi kandungan:

Adakah batuk masa lalu atau masa kini?
Adakah batuk masa lalu atau masa kini?
Anonim

kata lampau bagi "batuk" hanyalah "batuk, " kerana "batuk" ialah kata kerja biasa, menambah akhiran kala lampau biasa "-ed." Memandangkan huruf "gh" dalam "cough" mewakili bunyi tak bersuara [f], akhiran past tense "-ed" dilafazkan sebagai tak bersuara [t] dan tiada bunyi vokal tambahan, justeru "batuk" seperti "batuk" …

Apakah masa kini batuk?

Bentuk indikatif hadir ringkas orang ketiga tunggal ialah batuk. Participle batuk sekarang ialah batuk. Participle lepas batuk ialah batuk .

Bagaimana anda tahu sama ada masa kini atau masa lampau?

Masa lalu digunakan untuk menerangkan perkara yang telah berlaku (mis., pada awal hari, semalam, minggu lalu, tiga tahun lalu). Waktu sekarang digunakan untuk menerangkan perkara yang sedang berlaku sekarang atau perkara yang berterusan .

Adakah batuk gerund?

( gerund ialah subjek ayat. … (Lakonan ialah gerund sebagai subjek. Penyimpanan gerund dan batuk ialah objek preposisi .

Apakah itu contoh gerund?

Gerund ialah bentuk kata kerja yang berakhir dengan -ing yang digunakan sebagai kata nama. … Ia kelihatan seperti kata kerja, tetapi ia bertindak seperti kata nama. Contohnya, perkataan berenang ialah contoh gerund. Kita boleh menggunakan perkataan berenang dalam ayat sebagai kata nama untuk merujuk kepada perbuatan bergerak di dalam air seperti dalam Berenang itu menyeronokkan .

KS1 English - Spagtastic Past and Present Tenses

KS1 English - Spagtastic Past and Present Tenses
KS1 English - Spagtastic Past and Present Tenses

Disyorkan: