Isi kandungan:

Sudah bermula atau sudah dimulakan?
Sudah bermula atau sudah dimulakan?
Anonim

Boleh dikatakan bahawa kedua-duanya bermaksud perkara yang sama. "Mesin dimulakan" menerangkan keadaan semasanya sedang dimulakan, membayangkan bahawa seseorang atau sesuatu mesti telah memulakannya. "Mesin telah dimulakan" secara langsung mengesahkan bahawa keadaan semasanya adalah hasil daripada dimulakan .

Sudahkah kelas bermula atau sudahkah kelas bermula?

Satu kelas telah bermula. Dua kelas telah bermula. Anda akan perasan bahawa satu-satunya kes has ialah orang ketiga tunggal- dia/dia ada. classes ialah jamak, jadi huruf besar kata kerja yang betul ialah have .

Adakah mesyuarat dimulakan atau mesyuarat telah bermula?

Seperti yang Rover katakan, " Adakah mesyuarat bermula?" adalah sesuai dalam konteks yang anda berikan. Anda juga boleh berkata "Adakah mesyuarat sudah bermula?" walaupun itu mungkin tautologis .

Apakah kala itu telah bermula?

"Telah bermula" ialah suara aktif, masa kini, pembinaan aspek yang sempurna. Oleh kerana tiada objek dalam klausa, ini menggunakan erti kata tak transitif "untuk memulakan". Ini bermakna terdapat dalam masa kini beberapa keadaan yang disebabkan oleh tindakan yang sempurna .

Ada atau bermakna?

' Has' ialah kata masa kini tunggal diri ketiga bagi 'mempunyai' manakala 'mempunyai' ialah kata lampau orang ketiga tunggal dan participle lampau bagi 'mempunyai. ' 2. Kedua-duanya adalah kata kerja transitif, tetapi 'telah' digunakan dalam ayat yang bercakap tentang masa kini manakala 'had' digunakan dalam ayat yang bercakap tentang masa lalu .

China Has Already Crashed | You Just Don't Know It Yet…

China Has Already Crashed | You Just Don't Know It Yet…
China Has Already Crashed | You Just Don't Know It Yet…

Disyorkan: