Isi kandungan:

Adakah matriks ortogon berputar?
Adakah matriks ortogon berputar?
Anonim

Sebagai penjelmaan linear, setiap matriks ortogonal khas bertindak sebagai putaran .

Mengapakah matriks ortogon berputar?

Memandangkan asas ruang linear ℝ3, perkaitan antara peta linear dan matriksnya adalah satu-dengan-satu. Matriks dengan sifat ini dipanggil ortogonal. Jadi, putaran menghasilkan matriks ortogon yang unik … Oleh itu, matriks ortogon membawa kepada putaran unik .

Adakah transpose bagi matriks ortogon ortogon?

Transpose matriks ortogon ialah ortogon .

Adakah semua penjelmaan ortogon berputar?

Selain itu, transformasi ortogon sama ada putaran tegar atau putaran tidak betul (putaran diikuti dengan flip) .

Bagaimanakah anda membuktikan matriks putaran adalah ortogon?

Bukti: Jika A dan B ialah 3 × 3 matriks putaran, maka A dan B kedua-duanya ortogon dengan penentu +1. Ia berikutan bahawa AB adalah ortogon, dan detAB=detAdetB=1·1=1. Teorem 6 kemudiannya membayangkan bahawa AB juga ialah matriks putaran .

Orthogonal matrices preserve angles and lengths | Linear Algebra | Khan Academy

Orthogonal matrices preserve angles and lengths | Linear Algebra | Khan Academy
Orthogonal matrices preserve angles and lengths | Linear Algebra | Khan Academy

Disyorkan: