Isi kandungan:

Apakah yang berlaku apabila unsur radioaktif mereput sepenuhnya?
Apakah yang berlaku apabila unsur radioaktif mereput sepenuhnya?
Anonim

Apabila ia mereput, radionuclide berubah menjadi atom yang berbeza - hasil pereputan. Atom terus berubah kepada produk pereputan baharu sehingga mencapai keadaan stabil dan tidak lagi radioaktif .

Apakah yang berlaku apabila unsur radioaktif mereput?

Reput radioaktif berlaku apabila nukleus atom yang tidak stabil berubah secara spontan kepada keadaan tenaga yang lebih rendah dan memuntahkan sedikit sinaran. Proses ini menukar atom kepada unsur yang berbeza atau isotop yang berbeza .

Apakah yang berlaku apabila unsur radioaktif mereput sepenuhnya quizlet?

Apakah yang berlaku apabila unsur mengalami pereputan radioaktif? Selepas pereputan radioaktif, elemen bertukar menjadi isotop berbeza bagi unsur yang sama atau menjadi keseluruhan elemen berbeza .

Antara berikut yang manakah dilepaskan apabila unsur radioaktif mereput?

Apabila atom radioaktif mereput, ia membebaskan tenaga dalam bentuk sinaran pengionan (zarah alfa, zarah beta dan/atau sinar gama) Tenaga itu dipanggil sinaran mengion kerana ia mempunyai tenaga yang cukup untuk mengetuk elektron terikat kuat dari orbit atom. Ini menyebabkan atom menjadi ion bercas .

Apakah yang boleh dipelajari daripada temu janji radioaktif?

1 Jawapan Pakar

Tujuan pentarikhan radioaktif adalah untuk menganggarkan umur sesuatu barang, biasanya fosil atau batu proses melibatkan ujian sampel dan pengukuran nisbah isotop tertentu, dan kemudian menggunakan nisbah itu dalam kombinasi dengan separuh hayat unsur radioaktif untuk menganggarkan umur .

Stable and Unstable Nuclei | Radioactivity | Physics | FuseSchool

Stable and Unstable Nuclei | Radioactivity | Physics | FuseSchool
Stable and Unstable Nuclei | Radioactivity | Physics | FuseSchool

Disyorkan: