Isi kandungan:

Telah dilaksanakan bermakna?
Telah dilaksanakan bermakna?
Anonim

kata kerja transitif. 1: untuk memikul diri sendiri: menetapkan tentang: cuba melaksanakan tugasan melaksanakan untuk belajar berenang. 2: meletakkan diri di bawah kewajipan untuk melaksanakan juga: untuk menerima sebagai pertuduhan atau tanggungjawab peguam yang menjalankan kes itu .

Bagaimanakah anda menggunakan yang dilakukan dalam ayat?

Contoh Ayat yang Dilakukan

  1. Perjalanan pulang mesti dilakukan tidak lama lagi, walaupun panas dan bahaya mengintai di dalam hutan.
  2. Semuanya berkaitan dengan ujian terdahulu yang Howie dan Quinn lakukan bersama semasa saya dan Betsy masih di New York.

Telah melaksanakan definisi?

v.tr. 1. Untuk mula melakukan (sesuatu): jalankan tugas. 2. Berikrar atau beriltizam (untuk melakukan sesuatu): berjanji untuk menjaga saudara yang sudah tua .

Apakah maksud tugas yang perlu dilaksanakan?

kata kerja. Apabila anda menjalankan tugas atau pekerjaan, anda mula melakukannya dan menerima tanggungjawab untuknya .

Apakah perbezaan antara diambil dan diambil?

Sebagai kata kerja perbezaan antara mengusahakan dan mengambil

ialah bertanggungjawab ialah memikul diri sendiri; untuk memulakan, untuk memulakan (tugas tertentu dll) manakala mengambil adalah untuk menggenggam dengan tangan .

? Undertake Meaning Undertaking Explained Undertaken English Vocabulary C1 CAE IELTS

? Undertake Meaning Undertaking Explained Undertaken English Vocabulary C1 CAE IELTS
? Undertake Meaning Undertaking Explained Undertaken English Vocabulary C1 CAE IELTS

Disyorkan: