Isi kandungan:

Apakah subskema dalam komputer?
Apakah subskema dalam komputer?
Anonim

Subskema ialah huraian logik bahagian pangkalan data yang berkaitan dan tersedia untuk aplikasi. Subskema boleh, sudah tentu, biasa kepada dua atau lebih aplikasi yang berbeza .

Apakah Subskema yang dijelaskan dengan contoh?

Subskema. Subskema menyediakan paparan pangkalan data seperti yang dilihat oleh program aplikasi Pandangan ini selalunya merupakan subset takrif skema lengkap. Subskema digunakan pada masa jalan untuk menyediakan DBMS dengan perihalan bahagian pangkalan data tersebut yang boleh diakses oleh program aplikasi .

Apakah itu Subskema dan kejadian skema?

Dengan cepat kita boleh meringkaskan perkara di atas, maklumat/data dalam pangkalan data pada masa tertentu dikenali sebagai contoh, susunan fizikal data seperti yang muncul dalam pangkalan data boleh ditakrifkan sebagai skema, dan paparan logik data seperti yang kelihatan pada aplikasi boleh dipanggil sebagai sub skema .

Apakah itu Subskema Mcq?

Subskema menyatakan. pandangan logik. pandangan fizikal. pandangan luaran. semua di atas .

Apakah yang akan diungkapkan oleh Subskema?

Sub-skema menyatakan

Paparan luaran .

Instances, schema and subschema in DBMS||in hindi

Instances, schema and subschema in DBMS||in hindi
Instances, schema and subschema in DBMS||in hindi

Disyorkan: