Isi kandungan:

Untuk analisis haba pembezaan?
Untuk analisis haba pembezaan?
Anonim

Analisis haba pembezaan ialah teknik termoanalisis yang serupa dengan kalorimetri pengimbasan pembezaan. Dalam DTA, bahan yang dikaji dan rujukan lengai dibuat untuk menjalani kitaran haba yang sama, sambil merekodkan sebarang perbezaan suhu antara sampel dan rujukan.

Apakah yang dimaksudkan dengan analisis haba pembezaan?

Definisi Analisis Terma Berbeza (DTA)

Satu teknik di mana perbezaan suhu antara sampel dan bahan rujukan dipantau terhadap masa atau suhu manakala suhu sampel, dalam suasana tertentu, diprogramkanIni adalah takrifan DTA oleh ICTAC .

Mengapa kami menggunakan analisis haba pembezaan?

Analisis haba pembezaan (DTA) telah menjadi teknik analisis haba (termoanalitik) yang popular dan sering digunakan untuk mengukur suhu bahan, yang seterusnya digunakan untuk mengukur peralihan fasa endotermik dan eksotermik bahan .

Apakah bahan rujukan dalam analisis haba pembezaan?

Bahan rujukan yang ideal ialah bahan dengan jisim terma yang sama seperti sampel, tetapi tanpa peristiwa terma sepanjang julat suhu yang diminati. Dalam DTA biasanya digunakan alumina (Al2O3), carborundum(SiC) atau serbuk magnesium oksida(MgO) sebagai bahan rujukan untuk analisis sebatian tak organik .

Apakah perbezaan antara DTA dan DSC?

Perbezaan utama antara DTA dan DSC ialah Teknik DTA memerlukan untuk mengetahui perbezaan suhu antara sampel dan rujukan apabila aliran haba dikekalkan sama … “DSC" bermaksud "Kalorimetri Pengimbasan Berbeza" manakala "DTA" bermaksud "Analisis Terma Berbeza.”

Explain the principle or theory of Differential Thermal Analysis (DTA) | Analytical Chemistry

Explain the principle or theory of Differential Thermal Analysis (DTA) | Analytical Chemistry
Explain the principle or theory of Differential Thermal Analysis (DTA) | Analytical Chemistry

Disyorkan: