Isi kandungan:

Bagaimana untuk menentukan sama ada graf boleh 3 warna?
Bagaimana untuk menentukan sama ada graf boleh 3 warna?
Anonim

Biarkan x ialah bucu dalam V (G) − (N[v] ∪ N2(v)). Dalam mana-mana 3-pewarnaan G yang betul, jika wujud, puncak x sama ada mendapat warna yang sama seperti v atau x menerima warna yang berbeza daripada v. Oleh itu, ia cukup untuk menentukan sama ada mana-mana daripada graf G/xv dan G ∪ xv adalah 3-berwarna .

Apakah yang menjadikan graf 3 berwarna?

Masalah kebolehwarnaan graf 3 ialah masalah keputusan dalam teori graf yang menanyakan jika mungkin untuk memberikan warna pada setiap bucu graf tertentu menggunakan paling banyak tiga warna, memenuhi syarat bahawa setiap dua bucu bersebelahan mempunyai warna yang berbeza .

Bagaimana anda tahu jika graf mempunyai dua warna?

Sesuatu graf boleh berwarna 2 jika kita boleh mewarnakan setiap bucunya dengan satu daripada dua warna, katakan merah dan biru, supaya tiada dua bucu merah disambungkan dengan tepi dan tiada dua bucu biru disambungkan dengan tepi (graf berwarna-k ditakrifkan dengan cara yang serupa) .

Adakah graf n boleh berwarna?

Setiap graf dengan n bucu adalah n-berwarna: tetapkan warna berbeza pada setiap bucu. Oleh itu, terdapat k terkecil sehingga G boleh diwarnakan dengan k .

Adakah 2 masalah pewarnaan dalam P atau dalam NP?

Memandangkan pewarnaan graf 2 adalah dalam P dan ia bukan bahasa remeh (∅ atau Σ∗), ia adalah NP-lengkap jika dan hanya jika P=NP .

6.3 Graph Coloring Problem - Backtracking

6.3 Graph Coloring Problem - Backtracking
6.3 Graph Coloring Problem - Backtracking

Disyorkan: