Isi kandungan:

Siapakah seorang Kristian yang sebenar menurut bible?
Siapakah seorang Kristian yang sebenar menurut bible?
Anonim

Menurut Alkitab, seorang Kristian ialah seseorang yang beriman kepada Tuhan. Seorang Kristian percaya kepada Tuhan yang tidak pernah mereka lihat melalui iman. Seorang Kristian berharap mendapat kehidupan kekal melalui iman. Melainkan anda mempunyai iman, anda tidak boleh mengaku sebagai seorang Kristian .

Siapakah Tuhan Kristian yang sebenar?

bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, yang daripada-Nya segala sesuatu datang dan untuk-Nya kita hidup; dan hanya ada satu Tuhan, Yesus Kristus, yang melalui-Nya segala sesuatu datang dan melalui-Nya kita hidup .

Apakah ciri-ciri seorang Kristian sejati?

18 Ciri-ciri Kekristianan Sejati:

  • Biarlah cinta itu tulen.
  • Berpegang teguh pada perkara yang baik.
  • Saling menyayangi.
  • Mengatasi satu sama lain dalam menunjukkan penghormatan.
  • Beribadah kepada Tuhan.
  • Bersukacitalah dalam pengharapan.
  • Bersabarlah dalam kesusahan.
  • Tetaplah berdoa.

Siapakah mukmin sejati?

1: seseorang yang mengaku kepercayaan mutlak pada sesuatu. 2: penyokong yang bersemangat untuk tujuan tertentu .

Apakah nama Tuhan yang sebenarnya?

Nama sebenar Tuhan ialah YHWH, empat huruf yang membentuk nama-Nya yang terdapat dalam Keluaran 3:14. Tuhan menggunakan banyak nama dalam Alkitab, tetapi Dia hanya mempunyai satu nama peribadi, dieja menggunakan empat huruf - YHWH .

WHAT IS A TRUE CHRISTIAN | Are you saved or self deceived?

WHAT IS A TRUE CHRISTIAN | Are you saved or self deceived?
WHAT IS A TRUE CHRISTIAN | Are you saved or self deceived?

Disyorkan: