Isi kandungan:

Atas dasar atau atas dasar?
Atas dasar atau atas dasar?
Anonim

Adakah saya perlu menggunakan ', pada asas' atau ', pada tapak'? Frasa yang betul ialah ', atas dasar'. Frasa ini sering keliru kerana ia mempunyai ejaan yang serupa. Beberapa sinonim asas ialah: bahagian komponen, prinsip, penyokong, teras, tapak .

Adakah ia berdasarkan atau berdasarkan?

" Berasaskan" ialah bentuk infinitif. "Berdasarkan" ialah borang penyertaan .

Apakah yang dimaksudkan berdasarkan asas?

: mengikut: berdasarkan Pelajar dipilih/dipilih berdasarkan gred dan markah ujian mereka .

Berdasarkan maksud apa?

: apakah yang dipertimbangkan dalam membuat pilihan? Apakah asas pelajar dipilih untuk biasiswa?

Bagaimanakah anda menggunakan asas dalam ayat?

asaskan dalam ayat

  1. Beliau menyeru agar dasar berdasarkan kepentingan kesihatan awam.
  2. Derivatif ialah urus niaga yang nilainya berdasarkan aset asas.
  3. Ia juga membenarkan hadiah berdasarkan hubungan peribadi atau keluarga.
  4. Para pelarian berkata akaun mereka adalah berdasarkan perbincangan dengan mangsa yang terselamat.

Best Bases for Every Town Hall Level (Clash of Clans)

Best Bases for Every Town Hall Level (Clash of Clans)
Best Bases for Every Town Hall Level (Clash of Clans)
44 soalan berkaitan ditemui

Disyorkan: