Isi kandungan:

Siapa yang layak untuk pip?
Siapa yang layak untuk pip?
Anonim

Siapa yang boleh menuntut PIP? Untuk layak mendapat PIP, anda mestilah berumur 16 tahun ke atas, telah dilahirkan selepas 8 April 1948 dan mengalami hilang upaya jangka panjang atau keadaan kesihatan, dan memerlukan bantuan atau sokongan dengan kehidupan seharian, atau dengan mobiliti, atau kedua-duanya .

Apakah syarat yang layak untuk PIP?

Penyakit, hilang upaya atau keadaan kesihatan mental anda

  • menyediakan dan memasak makanan.
  • makan dan minum.
  • menguruskan rawatan anda.
  • mencuci dan mandi.
  • menguruskan keperluan tandas atau inkontinensia.
  • berpakaian dan menanggalkan pakaian.
  • berkomunikasi dengan orang lain.
  • membaca dan memahami maklumat bertulis.

Bolehkah anda layak secara automatik untuk PIP?

Tidak seperti DLA, tiada syarat yang melayakkan anda secara automatik menerima manfaat. PIP adalah berdasarkan penilaian tentang cara keadaan anda mempengaruhi kehidupan harian dan mobiliti anda .

Bolehkah anda mendapatkan PIP Jika anda bekerja?

Anda boleh mendapat PIP walaupun anda bekerja atau belajar. Jika anda seorang penjaga yang mempunyai keperluan penjagaan, anda boleh menuntut PIP untuk diri sendiri dan ini tidak akan menjejaskan Elaun Penjaga anda. Mendapatkan PIP tidak mengurangkan faedah lain, malah boleh meningkatkannya .

Apakah yang menghalang anda mendapat PIP?

Komponen kehidupan harian PIP anda berhenti selepas anda tinggal di rumah jagaan selama 28 hari. Ia bermula semula jika dan apabila anda pergi untuk hidup berdikari. Komponen mobiliti PIP terus dibayar seperti biasa walau bagaimanapun anda tinggal di rumah jagaan .

Personal Independence Payment (PIP) Explained - DWP Benefit

Personal Independence Payment (PIP) Explained - DWP Benefit
Personal Independence Payment (PIP) Explained - DWP Benefit

Disyorkan: